Voni tam tancovali, za ruce se drželi, jako dvě vopice tam skákali…

Publikováno 17.3.2023

Tímto úryvkem z jihočeské lidové písně „Když jsem šel na Perštát“ bych chtěl uvést krátkou zprávu o kulturních aktivitách folkové skupiny Nezmaři, týkajících se jejich volnočasových aktivit. Jednoho únorového dne jsme se s několika úhlavními přáteli a rodinnými příslušníky rozhodli navštívit v době plesové sezóny ples pořádaný Zátkovými těstovinárnami. Někteří z nás nejsou pravidelnými účastníky společenských akcí takovéhoto formátu, ale ty svatební obleky je třeba občas holt vyvětrat.

Zpočátku byla naše společnost poněkud nesmělá, ale s přibývajícím časem v přímé úměře ke konzumaci se osmělila a na parketu se stala vítanou atrakcí. Zvlášť někteří jedinci svými neotřelými figurami jak tanečními, tak fyzickými, vyvolávali u spolutanečníků zasloužený údiv a špatně skrývanou závist. K tanci nám hrála kapela MP3, složená převážně z bývalých žáků a kolegů našeho IT guru Pavla Píhy, a tak ani náš pověstný hudební sluch nikterak netrpěl, ba přišel si na své. Celkový dojem z této kulturní akce byl zhodnocen kladně, výhry v tombole zajistily dostatek trvanlivých potravin, a tak jsme se rozhodli, že akce podobného charakteru budeme navštěvovat pravidelně, nejméně jednou za deset let. P.Z.

PS: Mám s předchozím článkem nijak nesouvisející prosbu. Pokud by někdo z vás věděl o nevyužívané garáži či stodole, kam by bylo možno na nějaký čas umístit 1-2 veteránské automobily, nejraději v okolí Střížova, nebo aspoň ne moc daleko, dejte mi vědět na mail, nebo osobně.

Děkuji, Pavel Zajíc 🐇🎸