Poslední koncerty Spirituál kvintetu

Publikováno 7.10.2021


Vážení našisté, v úterý 5.10. jsme si udělali populárně naučný výlet do našeho sídelního města, bychom shlédli jeden z rozlučkových koncertůch našeho zanedlouho bývalého předního folkového tělesa Spirituál kvintetu, slunéčka jasného.

Na cestu jsme se coby téměř čerství důchodci vydali vlakem, což pro nás obnášelo značnou ekonomickou výhodu. Byli jsme sice nuceni cestovat z Tábora, protože kdybychom chtěli cestovat z Budějek, tak sice můžeme, ale buď bysme museli prchnout z koncertu asi půl hodiny před koncem, nebo jet dalším spojem, kterej ovšem jede pouze do toho Tábora, a domů by jsme se dostali někdy v pět ráno.

Bude muset Andrej to spojení ještě nějak vychytat. Jízdné už zmáknul, jízdenka z Tábora do Prahy stojí krásných 29 Korun českých (tedy pro nás 65 let a více), ale nadšení mě přešlo na hlavním nádraží v Praze, kde použití pisoáru přijde na méně krásných 20 Kč. Oni prostě vědí, že ty peníze z těch prostatických důchodců dostanou jinudy.

Koncert ve vyprodané Lucerně byl famózní, ostatně jako vždycky, navíc umocněn nedožitými 85. narozeninami našeho pana prezidenta Václava Havla, jehož památku si všichni účastníci koncertu připomněli velikým potleskem. Naší účast kvitoval Dr. Tichota milým pozdravením z pódia a i v zákulisí dokonale sehrál scénku, jak nás rád vidí. Obdrželi jsme dokonce knihu k 60. výročí tohoto tělesa, již jsem do ní nahlédl a chvílemi se až tetelil, jak je to pěkně napsaný.

Dr. Tichota se dokonce hned druhý den na FB (což on vykládá jako Federální Bezpečnost) zmínil relativně kladně o naší návštěvě, připomenuv mojí poznámku o Spirituál septiku. Ovšem protože je obecně znám svojí chorobnou vymýšlivostí, rád bych se ho zastal a zbavil ho podezření z tohoto nepěkného charakterového kazu a podám veřejně důkaz, že tentokrát mimořádně mluvil pravdu. Jedná se o slavnostní řeč u příležitosti společného koncertu Spirituál kvintetu a Nezmarů, tuším v Kostelci nad Černými Lesy, ale už netuším kdy.

Pavel Zajíc 🐇

****************

Dobré odpoledne vážení přátelé!

Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešním gerontologickém kongresu a zároveň mi dovolte, abych v předstihu reagoval na několik jízlivých poznámek stran naší skupiny, které si Dr. Tichota během vystoupení Spirituál kvintetu jistě neodpustí.

Problém, kterému bych se rád krátce věnoval se týká právě názvů dnes vystupujících souborů.

NEZMAŘI – vcelku vtipný, přiléhavý a hlavně pravdivý název, který byl zvolen prozíravě v samých začátcích existence kapely, myslím, že plně vystihuje charakter členů souboru a ani v průběhu let jej nebylo třeba korigovat.

Zato o názvu druhé dnes vystupující kapely se nic podobného říci nedá. Původní název v dobách jejího vzniku byl podle prostého počtu zakládajících členů souboru Spirituál kvartet. Ten se po přijetí dalšího člena poměrně nenápaditě změnil na Spirituál kvintet. Potud by bylo všechno v pořádku, název souboru byl odvozen od latinského pojmenování číslovek, tedy čtyři členové – kvartet, pět členů – kvintet. Ale bohužel v další historii této, jinak vcelku oblíbené kapely, začalo docházet v tomto směru ke značným disproporcím. Přestože v kádru souboru bylo několik vysokoškolsky vzdělaných hudebníků, byli buď s latinou, nebo s počty tito akademici na štíru. A to i přesto, že v dobách jejich absolventury byla latina povinným studijním předmětem. Jsem ochoten připustit, že tento jazyk tehdy už nebyl úplně živý, ale nebyl také ještě mrtvý, jako po druhé světové válce. Shodněme se na kompromisu, že tehdy byla latina teprve marod.

Stejně tak nepředpokládám, že by vedoucí souboru neuměl do pěti počítat, třebaže se tak intenzivně tváří. Rozpor tedy byl shledán v počtu členů souboru a názvu skupiny, který byl už počátkem sedmdesátých let minulého století více než zjevný.

Prudce se navyšující počet členů souboru měl být také odražen v názvu skupiny, měl-li být zachován charakter latinského číslování v rámci hudebního názvosloví. Vedení souboru však tvrdohlavě ignorovalo toto pravidlo a zcela pomíjelo správné označení číslovek – tedy šest a sexta, či dokonce sedm, tedy septima. A protože sedm, tedy septima je počet členů souboru v aktuální sestavě, bylo by vůči posluchačům a občanům obecně minimálně slušné nepoužívat klamavý název kvintet a tím je uvádět v omyl, ale čestně změnit název podle skutečnosti.

Doporučuji tedy, aby skupina do budoucnosti používala název Spirituál septik, který lépe vystihuje současný stav souboru a na nějž si pravdymilovní posluchači, vychovaní pravdomluvnými texty písní tohoto souboru jistě rádi zvyknou.

Děkuji za pozornost